Bildbeskrivning

Torbjörn Almqvist
har tidigare varit delägare och anställd i stockholmsföretaget AIX arkitekter. Ansvarig för projekt för stadsutveckling, små och stora bostäder, högskola, skola, förskola, sjukvård, handel m.m. Kulturmiljöavvägningar har ofta utgjort viktiga ingredienser i projekten. Klicka på bilden för CV

Bildbeskrivning

Lena Simonsson
har varit verksam som projektör av kulturmiljöuppdrag, samt arbetat med kulturmiljöfrågor i kommunal och statlig förvaltning.

Vi vill, tillsammans med uppdragsgivaren

– diskutera och definiera exakt vilket problem som ska lösas

– utan förutfattade meningar söka en lösning som bygger på uppgiftens egna, specifika förutsättningar

– genom att låta tankarna ”gå flera varv” överväga alternativa utformningar av helhet och detaljer.

Kontakta oss

Här finns vi

Här finns vi under sommarhalvåret – ön Valen i Hjälmaren

Copyright Almqvist & Simonsson AB 2013